Dług w Firmie

Rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących zadłużenia w firmach. Wpisy będą dotyczyć zarówno przyczyn jakie mogą doprowadzić do powstania zadłużenia w firmie jak również działań jakie należy podjąć w celu uniknięcia zadłużeniaJ

Jak powstaje zadłużenie?

Jako pierwsze potencjalne ryzyko powstania zadłużenia zwracam uwagę na podatki. Mam tutaj na myśli wszelkie postępowania jakie mogą uruchomić organy podatkowe lub celno-skarbowe w stosunku do podatnika, w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych. Musimy wiedzieć, że przepisy normują kilka typów postępowań w związku z realizacją zobowiązań podatkowych:

  1. czynności sprawdzające;
  2. kontrola podatkowa;
  3. postępowanie podatkowe;
  4. kontrola celno – podatkowa.

Procedury te różnią się stopniem sformalizowania, celami oraz uprawnieniami jakie w ich ramach przysługują organom podatkowym.

            Z reguły wszelkie działania organów podatkowych czy celno-skarbowych będą zmierzać w kierunku wykazania nieprawidłowości w prowadzonych rozliczeniach podatkowych, a w konsekwencji do zapłaty określonej sumy pieniężnej przez podatnika czyli właściciela firmy. Należy zauważyć, że w tych przypadkach suma do zapłaty jest często dość wysoka. Organy nie wszczynają bowiem co do zasady postępowań jeśli dostrzeżona nieprawidłowość związana jest z niewielkimi kwotami. Dlatego też bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się do takich spraw. Tym bardziej, że postępowania często dotyczą zdarzeń, które miały miejsce 3 lub 4 lata wstecz.

Co będzie się składało na dobre przygotowanie na podejmowanie kilka lat później działania organów podatkowych lub celno-skarbowych?

            W ocenie autora bardzo ważna jest bieżąca analiza podatkowa podejmowanych działań. Wielu mikro i małych przedsiębiorców nie weryfikuje podejmowanych działań lub zawieranych umów pod kątem podatkowym. Korzystają oni wprawdzie z usług prawników, jednak nie zawsze opinie wydawane przez profesjonalnych pełnomocników uwzględniają podatkowe aspekty danej transakcji. Skupiają się one często na uprawnieniach danej strony umowy, zagrożeniach związanych z nieprawidłowym wykonaniem umowy, terminach, karach umownych, sposobach zabezpieczenia swojego Klienta. Nie ulega wątpliwości, że te elementy w umowach są niezwykle ważne. Jednak bardzo często, o wiele większym zagrożeniem są podatkowe konsekwencje danej transakcji. Tym samym dla uniknięcia przykrych konsekwencji związanych z zapłatą niekiedy wysokich kwot podatku wraz z odsetkami, należy na bieżąco weryfikować podejmowane działania pod kątem podatkowym.

Dlaczego przedsiębiorcy mają sami pytać lub analizować te kwestie, ewentualnie zlecać je prawnikom, skoro znakomita większość z nich korzysta z usług biur rachunkowych?

Odpowiedź jest jednak bardzo prosta wiele biur rachunkowych nie ma w zakresie swoich obowiązków tzw. planowania podatkowego. Czyli dokonywania oceny pewnych zdarzeń zanim one nastąpią. Dodatkowo nawet gdyby przyjąć, że biura rachunkowe takie usługi świadczą, wielu klientów nie zadaje pytań o skutki podatkowe swoich decyzji. Tym samym biuro rachunkowe dowiaduje się bardzo często o danej transakcji już po jej dokonaniu.

Łukasz Hęclik

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these