O Nas

O Nas...

Pomoc jaką oferujemy w ramach portalu polega między innymi na planowaniu działań. Mogą one uchronić przed ryzykiem zadłużenia, zadłużenie ograniczyć lub anulować. Ważne jest, żeby uświadomić sobie, że dłużnikiem może zostać każdy, również w okolicznościach, w których się tego nie spodziewamy. Sytuacja taka może być wynikiem niespodziewanej kontroli podatkowej, wypowiedzenia umowy kredytu przez Bank lub pozwu ze strony kontrahenta.

W naszej działalności wspieramy zarówno przedsiębiorców działających w ramach różnych form prawnych jak też osoby fizyczne. Warto podkreślić, że ze względu na nierówność podmiotów np. w stosunkach podatnik – organ, klient – Bank, wiele osób nie podejmuje właściwej obrony swoich praw, które mogłoby doprowadzić do ograniczenia ich zobowiązania. Dlatego ważne jest aby już na początkowym etapie każdego postępowania dobrze zapoznać się z uprawnieniami jakie mogą nam przysługiwać.