Przedawnione wezwanie do zapłaty dłużnika

W dzisiejszym wpisie przedstawię kilka podstawowych działań jakie należy podjąć, jeśli Dłużnik dowiaduje się o swoim zobowiązaniu kilkanaście lat od wydania nakazu zapłaty. Dłużnik dowiaduje się o swoim zobowiązaniu dopiero w trakcie postępowania egzekucyjnego gdy zajmowane jest np. jego wynagrodzenie za pracę.


Pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy w sytuacji gdy zobowiązanie powstało kilkanaście lat temu to przedawnienie. Niestety bardzo często na skutek różnych działań wierzyciela do przedawnienia nie dochodzi. Natomiast nie zapominajmy, że jesteśmy już na etapie postępowania egzekucyjnego. Tym samym komornik może w większości przypadków bez problemu prowadzić skutecznie egzekucję.
Dla podjęcia jakichkolwiek działań w opisywanym przypadku niezbędne jest zgromadzenie jak największej ilości informacji o naszej sprawie. Po pierwsze w korespondencji jaką otrzymamy od komornika należy zwrócić uwagę na podstawę prowadzenia w stosunku do nas egzekucji. Będzie to najczęściej nakaz zapłaty lub wyrok wydany przez Sąd. Na tej podstawie ustalimy sygnaturę sprawy, w której zapadło niekorzystne dla nas rozstrzygnięcie oraz Sąd, który to rozstrzygnięcie wydał. Kolejno należy udać się do właściwego Sądu i przejrzeć akta lub wykonać ich fotokopię w celu dokładnej analizy.


Jeśli akta nie zostały jeszcze zniszczone należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość doręczeń. Bardzo istotne w przypadku zobowiązań, o których dłużnik nie wiedział jest ustalenie na jaki adres przesyłana była korespondencja z Sądu, jaki adres został podany w pozwie i czy adresowane do nas przesyłki zostały podjęte czy też wróciły do Sądu.
Od dokonania opisanych powyżej ustaleń będą zależały kolejne kroki jakie należy podjąć w danej sprawie. W opisywanym przypadku należy przede wszystkim rozważyć możliwość złożenia skargi o wznowienie postępowania, wniosku o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty lub zaświadczenia, o którym mowa w art. 139 § 5 kodeksu postępowania cywilnego.


Podsumowując, dopiero stwierdzenie konkretnych uchybień pozwoli na podjęcie konkretnych działań i sformułowanie odpowiednich wniosków. Należy też dodać, że tego rodzaju sprawy należy rozpatrywać indywidualnie. Podjęcie odpowiedniego sposobu działania jest możliwe dopiero po wnikliwej analizie akt i sytuacji konkretnego dłużnika.

Łukasz Hęclik

About the Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may also like these